20160625_2_17716420_11665561

Ako stranac prespava kod vas, morate to prijaviti policiji i platiti 10 maraka

Ukoliko neki stranac posjeti  državljaninu BiH  kao privatni gost,po zakonu on mora da bude prijavljen u najbilžoj kancelariji Službe za poslove sa strancima ili policijskoj upravi. Prijava boravka stranog gosta u Bosni i Hercegovini od 13.maja iznosi deset maraka. U protivnom,plaća se kazna. Iz Službe za poslove s strancima Ministarstva sigurnosti BiH pojasnili su da ovu taksu ne moraju da plaćaju u hotelima,motelima i drugim mjestima.
“Za prijave boravka za strane državljanine u Službi za poslove sa strancima ili policiji uspostavljena je taksa”,izjavio je Branislav Mojović iz službe za poslove sa strancima. Odnosi se samo na prijave boravišta za strance koji su u privatnoj posjeti i koji su smješteni u privatnom smještaju.
” Hoteli i drugi smještajni kapaciteti imaju zasebne prijave. Oni ovjeravaju knjige stranih gostiju i te ovjere se plaćaju pedest maraka, ali se ta knjiga ovjerava jednom godišnje u Službi za poslove sa strancima. Do sada se ovjera knjige stranih gostiju plaća pet maraka”,naglasio je Mojović
Odluka o izmjeni tarife admistrativnih taksi objavljena je u Službenom glasniku BiH 5.maja ove godine, a na snagu je stupila osam dana kasnije.

Comments are closed