281217-46

BiH i Turska potpisale sporazum o vojno-finansijskoj saradnji

Potpisan je sšprazum o vojno-finansijskoj saradnji BiH i Turske, te Implementacijski protokol u vezi finansijske pomoći između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske, kojima je osigurano 11.111.000 turskih lira donatorskih sredstava Ministarstvu odbrane BiH za finansiranje projekata održavanja sredstava, razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH, kroz finansiranje nabave prioriteta iz namjenske industrije u Republici Turskoj.

Dio ovih sredstava koristit će se za troškove obuke i kurseva za pripadnike OS BiH u Republici Turskoj, navodi se u saopćenju MO BiH.

Donacija predstavlja kontinuiranu podršku Republike Turske u izgradnji kapaciteta OS BiH, kako tehničkih, tako i unaprijeđenja ljudskih potencijala i vještina pripadnika OS BiH.

Sporazum je potpisala ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, u prisustvu ambasadora Republike Turske u BiH Halduna Koça, a po ovlasti Predsjedništva BiH i uime Vijeća ministara BiH.

Sporazum i Implementacijski protokol su potpisani nakon provedene zakonske procedure u Ministarstvu odbrane BiH, a uime partnerske strane, ministar Nacionalne odbrane Republike Turske Nurettin Canikli potpisat će do kraja 2017. godine u Ankari.

Comments are closed