Blizu 17.000 osoba u BiH sebi ne može priuštiti obrok

U BiH je sve više narodnih kuhinja koje svojim korisnicima osiguravaju obroke. Javne kuhinje diljem BiH svaki mjesec vode borbu kako opskrbiti najugroženije građane toplim obrokom Podrška vlasti nerijetko izostane, a organizacije, koje se bave ovim humanim dijelom posla, oslanjaju se najviše na pomoć dobrih ljudi. Ulogu “hranitelja” sve više preuzimaju udruge.

Read more