b_190218068

Nekadašnja željeznička stanica na Bistriku treba postati umjetnički paviljon

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će biti održana u srijedu, naći će se i odluka o pristupanju realizaciji Projekta obnove i rehabilitacije Zgrade željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao nacionalnog spomenika te davanju saglasnosti gradonačelniku i pravobranilaštvu Grada Sarajeva za rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Read more