visa

Da li biste željeli biti korisnik jedne ovakve kartice?

Kompanija Visa kartice testira novi naćin plaćanja. Sada Vam kao korisniku jedne ovako po njima veoma sigurne kartice za kupnju bilo kakavog proizvoda dovoljno je da Vaš prst prislonite na pločicu za fingerprint/otisak i već ste kupili vaš proizvod…..

Nema više hakiranja, niti krađe podataka jer Vaš pin je uvijek sa vama, tj. vaš prst

Comments are closed