santa leda

Globalno zatopljenje uzvraća udarac

Posljedice globalnog zatopljenja nas ponovo stižu, ovoga puta u obliku sante leda veličine 1,6 kilometara. 

Na jugozapadnoj obali Antarktika, od glečera Pine Island se odlomila santa leda veličine ostrva Manhattan.

Prema novim satelitskim fotografijama NASA-e, santa se počela odvajati još 15. februara usljed kretanja glečera koji se nalazi na vrhu Zapadnog antarktičkog ledenog prekrivača, koji led gura o okean. S obzirom na takva kretanja ledenih tijela u idućem periodu se očekuje još novih santi leda koje bi mogle biti rekordne veličine, prečnika čak i do 30 kilometara.

Comments are closed