wall-israel-palestinians-lebanon-syria-west-bank-netanyahu

Izrael počeo gradnju zida na granici sa Libanonom

Zapovjedništvo sjeverne vojne oblasti Izraela započelo je izgradnju betonskog zida duž granice sa Libanonom.

Zid se gradi na izraelskoj teritoriji i ići će od Sredozemnog mora za napadu do planine Hermon na istoku.

Izrael je prvi put započeo gradnju betonskog zida duž granice sa Libanonom 1948. godine i on i danas predstavlja liniju obrane oko izraelskih naselja.

Izrael koristi sustav barijera u borbi protiv palestinskih militanata i smatra da su zidovi jedna od najefikasnijih mjera u borbi protiv terorizma.

Vrhovno vijeće obrane Libanona naredio je vojnicima da odbiju svaki izraelski pokušaj na libanonskoj strani granice.

Comments are closed