rooo

Konferecija posvećena osnaživanju Romske zajednice u BiH

Danas će biti održana završna konferencija projekta “Roma action” kojim je podržano socijalno uključenje ranjivih romskih porodica putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socioekonomskih mjera u Sarajevu.

Projektom, koji je sa 2,5 miliona eura finansirala Evropska unija (EU) uz učešće lokalnih vlasti, omogućeno je useljenje 140 romskih porodica iz devet lokalnih zajednica, u rekonstruisane ili novosagrađene stambene jedinice po principu socijalnog stanovanja.

Stotinu i četiri porodice dobile su podršku u vidu paketa ekonomskih mjera nakon poplava.
Važan dio projekta odnosio se na osnaživanje romske zajednice u pristupu pravima i jednakim mogućnostima, s posebnim fokusom na prava iz oblasti zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja.

Pripremljen je i usvojen Akcioni Plan BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za period od 2017. do 2020. godine.

Ovaj projekat implementira Hilfswerk Austria International, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) i udruženjem Kali Sara – RIC.

Comments are closed