Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Cilj je da se podigne svijest javnosti o kršenjima prava LGBT osoba, koje su nerijetko izložene fizičkom i psihičkom nasilju, zlostavljanju, isključivanju i diskriminaciji. Također, u cilju je da se uklone stereotipi i predrasude koje prate svakodnevni život LGBT osoba i otežavaju realizaciju ljudskih i građanskih prava u punoj mjeri.
Datum Međunarodnog dana borbe protiv homofobije odabran je u sjećanje na odluku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kojom je 1990. godine homoseksualnost uklonjena iz Međunarodne klasifikacije bolesti. Ovaj datum obilježava se od 2004. godine.

Comments are closed