izbori-u-bih

Općina Stari Grad: Političkim subjektima rok do petka da uklone propagandni materijal

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za opću upravu i inspekcijske poslove poziva sve političke subjekte, partije i kandidate – učesnike na Općim izborima 2018. godine da uklone propagandni materijal: plakate, banere, transparente i dr. na prostoru ove općine – postavljene u skladu sa rješenjima izdatim od ovog organa uprave

Služba za urbanizam Općine Stari Grad u prethodnom periodu izdala je rješenja o dozvoli postavljanja propagandnog materijala političkim strankama, zaključno sa 07. oktobrom ove godine. Kako je taj rok istekao, a propagandni materijal nije uklonjen, pozivaju se politički subjekti da isti uklone najkasnije do petka, 19.oktobra, 2018. godine. U suprotnom, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove, koja redovno vrši kontrolu stanja na terenu, protiv prekršilaca će pokrenuti prekršajne postupke.

Podsjećamo, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad u prethodnom mjesecu – tokom izborne kampanje, vršila je pojačan inspekcijski nadzor i djelovala u skladu sa svojim ovlaštenjima. U navedenom periodu, komunalni redari zajedno sa uposlenicima općinskog Odjeljenja za održavanje javnih površina na terenu su izvršili uklanjanje 1.366 nelegalno postavljenih promotivnih plakata, transparenata, panoa i drugog promotivnog materijala.

Comments are closed