1008_grb (3)

Počela sanacija krova OŠ“Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković“

U OŠ“Šejh Muhamed efendija Hadžijamković“ jučer su počeli radovi na sanaciji krova u ulaznom holu koji je prokišnjavao do te mjere da je bila potrebna hitna sanacija.

Direktor škole Kerim Fejzagić kazao je da je krov u dosta lošem stanju, te da često dolazi do prokišnjavanja. „Poseban problem predstavljaju nam veće padavine, kiša ili snijeg. Tako je bilo i krajem ovog polugodišta kad je došlo do većeg prokišnjavanja u holu. Odmah smo se obratili za pomoć nadležnom kantonalnom ministarstvu i Općini Stari Grad, a iz Općine su odmah reagovali,“ kazao je Fejzagić.

Kako bi učenicima bio osigurano neometano pohađanje nastave u narednom polugodištu, Općina Stari Grad je htino izdvojila sredstva u iznosu od 7.000 KM za sanaciju krova iznad ulaznog hola u školu. Radovi na zamjeni dijela krovne konstrukcije počeli su jučer, a očekuje se da, usljed povoljnih vremenskih uslova, brzo budu završeni.

Javna rasprava o Nacrtu strategije održivog razvoja turizma
Općinsko vijeće Stari Grad je na sjednici održanoj 28. decembra, 2017. godine, utvrdilo Nacrt strategije održivog razvoja turizma Općine Stari Grad Sarajevo 2018/2022. godine, te ga uputilo u javnu raspravu, u trajanju od 60 dana.

Prema Zaključku Općinskog vijeća, subjekti javne rasprave su: Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno klubovi vijećnika, nadležna radna tijela Općinskog vijeća, privrednici (biznis sektor), organizacije civilnog društva, građani i ostali zainteresovani subjekti.
Prijedlozi i sugestije sa javne rasprave mogu se dostaviti u pisanoj formi Sektoru za lokalni razvoj najkasnije do 18. januara, 2018. godine ili na e-mail: sanin.hadzibajric@starigrad.ba i admira.muhic@starigrad.ba.
Nakon sumiranja rezultata javne rasprave o Nacrtu strategije održivog razvoja turizma Općine Stari Grad Sarajevo 2018/2022. godine, predlagač će istu Strategiju u formi prijedloga uputiti Općinskom vijeću na usvajanje, najkasnije do marta, 2018. godine.

Zaključak Općinskog vijeća koje je utvrdilo Nacrt strategije održivog razvoja turizma Općine Stari Grad Sarajevo 2018/2022. godine možete pogledati ovdje…

Comments are closed