asnagasutranakorzu

“Pokušaj biti ja”

Sarajevo, 16. maja 2019. godine – U sportsko rekreativnom centru Safet Zajko u Sarajevu, Udruženje osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti „Snaga“ će održati REUMATLON, u petak, 17. maja 2019. godine, sa početkom u 12.00 sati.

REUMATLON, pod nazivom „Pokušaj biti ja“ označava početak projekta Udruženja Snaga, koji počinje u junu 2019. godine, pod nazivom „Uoči dok nije kasno“, usmjerenog ka liječnicima porodične medicine, pacijentima, ministarstvima zdravstva, i farmaceutskim kućama, za rano prepoznavanje simptoma ove bolesti, njeno dijagnosticiranje i liječenje.

Posjetioci REUMATLONA će biti u mogućnosti razgovarati sa oboljelima od ove hronične, progresivne, i autoimune bolesti koja se manifestuje artikularno i sistemski, znatno smanjujući kvalitet života oboljelih. Nepravovremeno otkrivanje bolesti i njeno nepravovremeno liječenje dovode do trajnih oštećenja i invalidnosti koji na koncu rezultiraju radnom nesposobnosti oboljelih i značajno smanjen kvalitet života.

Udruženje „Snaga“ poziva medije, ali i sve ljude dobre volje, koji se žele informirati o ovoj bolesti, ali i sve oboljele i zdravstvene radnike, da prisustvuju REUMATLONU u petak, 17. maja 2019, sa početkom u 12.00 sati, u sportsko rekreativnom centru Safet Zajko, Halilovići bb, Sarajevo.

Comments are closed