zagađenje-Sarajevo

Povećana zagađenost zraka u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu

Jako visoke vrijednosti prašine PM10 zabilježene su jutros u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu. Očekuje se trend porasta vrijednosti polutanata u zraku i u narednom periodu.

Moguća su i prekoračenja praga uzbune za sumpor dioksid koji iznosi 500 ug/m3 u jednom satu na mjernim stanicama u Zenici i Kaknju.

I jučer je zadržan trend visokih koncentracija zagađujućih materija u zraku na najvećem broju mjernih mjesta.

Koncentracije prašine PM 2.5 i Pm10 su u Goraždu bile su iznad propisane dnevne vrijednosti i jučer su iznosile 60 ug/m3 ali su u poređenju s drugim gradovima u kojima se vrše mjerenja bile relativno niske.

U Sarajevu jučer visoki dnevni prosjeci koncentracija lebdećih četica PM10  i kretale su se između 138 ug/m3 na Bjelavama do 213 ug/m3 na Ilidži. Trend visokih koncentracija se nastavlja i danas, vrijednosti u 08.00 su se kretale od 182 ug/m3 na Bjelavama do 427 ug/m3 na Ilidži.

Opšti geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka.

Za sprovedbu koraka i mjera za spriječavanje prekomjernog zagađenja  zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.

Comments are closed