lokalna_uprava_eu_12032019

Pristupanje EU i lokalna samouprava u BiH

U Sarajevu će danas biti održana konferencija “Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave“ čiji je cilj upoznati predstavnike relevantnih institucija i organizacija sa nalazima analiza i ulogom i budućim koracima saveza opština i gradova u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Na konferenciji će, kako je najavljeno, biti predstavlјena analiza uticaja procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave iz sljedećih oblasti: „Javne nabavke“, „Zapošlјavanje i socijalna zaštita“, „Regionalna politika i strukturni instrumenti“, „Ruralni razvoj“, „Životna sredina i komunalne usluge“, kao i „Iskustva Hrvatske – uloga lokalni vlasti u procesu pridruživanja“.

Posebna pažnja će biti posvećena aktivnostima pripreme lokalnih zajednica za procese pristupanja EU. U ovom dijelu će biti prezentirani primjeri iz regiona: Crne Gore, Srbije i Hrvatske.

Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta saveza opština/općina i gradova u BiH“, a koji u partnerstvu sprovode Savez opština i gradova Republike Srpske, Savez općina i gradova Federacije BiH, Švedski Savez lokalnih vlasti i regiona, uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švicarske.

 

Comments are closed