evolucija

Pronađena nova vrsta drevnog čovjeka

Ovo otkriće ukazuje na to da je evolucija čovjeka bila veoma složena, sa tri ili više ljudskih vrsta na tom području u vrijeme dolaska naših predaka.
Nova vrsta drevnog čovjeka pronađena je na najvećem filipinskom otoku Luzon.
Fizičke karakteristike novootkrivene vrste predstavljaju mješavinu onih kod drevnih ljudskih predaka i novijeg čovjeka.To bi moglo značiti da su primitivni rođaci čovjeka napustili Afriku i došli sve do jugoistočne Azije, što se ranije smatralo nemogućim.Ovo otkriće ukazuje na to da je evolucija čovjeka bila veoma složena, sa tri ili više ljudskih vrsta na tom području u vrijeme dolaska naših predaka. Jedna od tih vrsta je Homo floresiensis, skoro patuljastog rasta, koji je živio na indonezijskom otoku Flores do prijee50.000 godina.

Comments are closed