RENEXPOBIH19-300x200

RENEXPO® BIH 2019

NOVI USPJESI SA RENEXPO® BIH ! Najveći međunarodni sajam obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i upravljanja vodama, 23. i 24. oktobar 2019-te , Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Šesti međunarodni sajam energetike, vode i zaštite okoliša – RENEXPO® BiH u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, najznačajnije je mjesto susreta ključnih poslovnih ljudi, donositelja odluka i stručnjaka u području obnovljivih izvora Energije, Energetske efikasnosti, Hidroenergije, Energija vjetra, Biomasa, PV, Otpad do energije, E-mobilnost, Vodna infrastruktura, Obrada otpada / vode.

Organizator sajma – REECO Group, sa sjedištem u Nemačkoj, tokom izložbe će predstaviti nove kompanije, koje su tek započele aktivnosti na Zapadnom Balkanu.

Preko 80 kompanija biće predstavljeno na sajmu i konferencijama. Izlagači dolaze iz 25 zemalja širom svijeta i cijele regije Zapadnog Balkana. Preko 2000 stručnih posjetitelja, nositelja projekata, investitora će se upoznati sa izlagačima Sajma.

S ponosom najavljujemo nove konferencije – 1. Konferencija energetskih menadžera u BiH, koje će se fokusirati na teme institucionalizacije sistema upravljanja energijom u Bosni i Hercegovini, kao i otvoriti neka pitanja i dati više informacija o sertifikaciji u ovoj oblasti i 1. Konferencija o obnovljivim izvorima energije u centralnom grijanju i hlađenje – koje će se fokusirati na lokalnu energetiku, njenoj perspektivi i investicijama BiH.

Konferencije RENEXPO®BIH pružaju jedinstvenu platformu za prezentaciju, prenos znanja, razmjenu iskustava, kao i uspostavljanje kontakata sa operatorima, projektantima, investitorima, lokalnim vlastima, energetskim dobavljačima, naučnicima, istraživačkim institutima i indusrijskim liderima.

Strateški projekti, investicioni okvir i uvid u najvažnije sektore za održivi razvoj (voda i energija) su glavne teme sastanaka, konferencija i programa sajma.

Za više informacija posjetite web stranicu: http://www.renexpo-bih.com/bs/home-page-rs/

Comments are closed