zzz

Sarajevo medju najzagadjenijim gradovima u Evropi

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), na popisu 10 najzagađenijih gradova u Evropi čak pet je na Balkanu, a radi se o Tuzli, Pljevlju (Crna Gora) te Skoplju, Tetovu i Bitoli (Makedonija).
Prema njihovoj studiji iz 2016. procjenjuje se da je 2010. zagađenje zraka bilo uzrok smrti više od 37.000 ljudi na zapadnom Balkanu sa brojem stanovnika od 23 miliona.

Među jako zagađenima je i Sarajevo. Procijenjuje se da zagađenju najviše pridonose stari automobili kao i masovno grijanje na ugljen i drva, pa se tako u Sarajevu u zrak ispušta dim iz tisuća dimnjaka.

Comments are closed