Causevic

Slučaj “Pandora 2″ se nastavlja novim optužnicama

U toku sudskog procesa, Tužilaštvo planira pozvati 50 svjedoka i stručnih vještaka, i prilaganje 100 dokaznih materijala.

Comments are closed