stari grad grb

Završena izgradnja drugog dijela OŠ”Vrhbosna”

Završeni su radovi na izgradnji drugog dijela objekta OŠ”Vrhbosna”, tzv. Lamela II, na Faletićima. Ovaj objekat u potpunosti je porušen u ratu, a njegova gradnja počela je 2009. godine. Općina Stari Grad je izdvajala sredstva iz budžeta na godišnjem nivou i finansirala gradnju, a posljednja uplata bila je prošle godine, kada je osigurano 200.000 KM za unutarnje radove, podove, keramiku i grijanje.

U novom dijelu škole nalaze se informatički kabinet, biblioteka, kabinet za tehničko, učionice…Škola je dobila i potpuno novi školski mobilijar, klupe, stolove, table…Svečano otvaranje novosagrađenog objekta škole najavljeno je 27.februara, uz zanimljiv program koji pripremaju učenici.
Ugovoreni radovi na dva potporna zida u Starom Gradu
Općina Stari Grad nastavit će i ove godine ulaganja u infrastrukturu, te izgradnju i sanaciju potpornih zidova. Period prije početka građevinske sezone iskorišten je za izrade projekata i provođenje procedura izbora izvođača radova. Prema informacijama nadležnih službi, do sada su ugovoreni radovi na izgradnji i sanaciji dva veća potporna zida.

U pitanju je izgradnja potpornog zida u ulici Nadmlini, na Kovačima, gdje je prošle godine izvršeno čišćenje velike površine od otpada, ruševina i rastinja. U pitanju je prostor površine preko 400 m2 gdje je planirana izgradnja dječijeg igrališta, no prije toga potrebno je prostor osigurati izgradnjom potpornog zida dužine preko 28 metara i visine skoro sedam metara. Da je riječ o velikom projektu svjedoči i visina investicije od oko 48.000 KM.

Drugi projekat je sanacija armirano-betonskog potpornog zida u ulici Bistrik brijeg kod broja 9, na Mahmutovcu. Na ovoj lokaciji već postoji zid koji je dotrajao i obrušava se, pa je sanacija neophodna. Ova investicija je vrijedna oko 29.000 KM.

Istovremeno, u toku je izrada projekata za sanaciju još tri potporna zida u općini Stari Grad. U pitanju su lokacije : Bistrik medresa br.23, Braće Morića do broja 12 i Sulejmana Zolja broj 7.

U Starom Gradu su u 2016. godini izgrađena i sanirana 24 armirano-betonska potporna zida i to u ulicama: Ispod grada, Kamenica, Krka, Boguševac čikma, Sulejmana Zolja, Močila, Hendina, Balibegovica, Pastrma, Okrugla, Nadlipe, Kriva, Na varoši, Trčivode, dva zida u ulici Garaplina i šest zidova u ulici Jarčedoli, te u dvorištu Saburine kuće i kod OŠ”Vrhbosna”.

Comments are closed