MENI

Definisanje ranga politike privatnosti

Informacije koje prikupljamo služe su u svrhu pružanja boljih usluga našim korisnicima, počevši od osnovnih stvari kao što je prepoznatljivost jezika Vašeg web preglednika (Mozilla Firefox, Google Chrome i slično), IP adrese i slično, pa do kompleksnijih informacija koje ostavljate putem kontakt formi, formi za termine, formi za prijave za posao i drugih formi.

Vaše personalne podatke ili podatke Vaše firme prikupljamo putem kontakt formi, formi za termine, formi specifičnih upitnika ili formi za posao. To su forme koje Vi svojevoljno ispunjavate kako bi ste dobili povratne informacije nazad od Radio M, ili kako bi ste nam uputili komentar bez zahtjeva za povratnim informacijama.

Informacije koje dobijemo putem Vašeg pristupnog uređaja uključuju IP (Internet Protokol) adresu, kolačiće, operativni sistem, software, tj. vrstu web preglednika i software koji specifični pristupni uređaj, kompjuter, ili pametni telefon koristi, kao i lokacijsku IP adresu.

Informacije se prikupljaju i čuvaju lokalno na uređaju pomoću mehanizama kao što su skladištenje u web pregledniku i keširanje (“Cache”) podataka, te se prosljeđuju trećim alatima Google Analytics, Google Search Console, Bing Webmasters, Google Ads i Google Marketing Platform. Kolačići se mogu isključiti u web pregledniku, ali u tom slučaju ne možemo garantovati da će sve usluge pravilno raditi i da će te svim uslugama imati adekvatan pristup.

Podatke koje prikupljamo tokom Vaše posjete radiom.ba koristimo kako bi Vam ispravno odgovorili na upite, komentare, zahtjeve za ponudama i zahtjeve za posao, te kako bi učinili sve potrebno da Vaše iskustvo sa radiom.ba bude jednostavno, bez zastoja i grešaka, te da nam te informacije pomognu da poboljšamo korištenje naših usluga.

Ukoliko napravimo bilo kakvu promjenu unutar Politike privatnosti korisnike ćemo javno obavijestiti putem obavijesti na web stranici radiom.ba, a prethodna verzija Politike privatnosti će biti zadržana i arhivirana.

Definisanje ranga uslova korištenja

Korištenje web stranice radiom.ba, počevši od samog pregleda dostupnog sadržaja stranice podrazumjeva da se u cjelosti slažete sa uslovima korištenja. Molimo Vas da pročitajte detaljne Uslove korištenja u nastavku. Hvala na razumijevanju.

Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice i Radio M. Glavna radiom.ba web stranica je sastavljena od različitih pojedinačnih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja radiom.ba. radiom.ba web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje web stranice radiom.ba od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.

Radio M zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava radiom.ba web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.

Radio M web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom radiom.ba. Za takve web stranice Radio M ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. Radio M omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike Radio M web stranice i eksternih web stranica.

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da Radio M web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje Radio M, a također ne smije onemogućiti korištenje Radio M drugim korisnicima. Korisnik ne može i ne smije koristiti bilo kakve informacije sa Radio M izuzev onih koje su mu namjenski omogućene kroz Radio M.

Radio M nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici prosljeđuju prema Radio M u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

Radio M je vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici mogu pronaći na web stranici radiom.ba u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

Ukoliko se desi da se u sadržaju web stranice pojavi gramatička, tipografska, ili pojedina konfiguracijska pogreška, istu ćemo detaljno pregledati i otkloniti kako bi sadržaj koji se nudi korisniku uvijek bio adekvatan, tačan i ažuran. U najvećoj mjeri, u okviru važećeg zakona, Radio M neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korisničkim korištenjem radiom.ba kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost radiom.ba proizvoda i usluga, nedostupnost web stranice.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima Korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti radiom.ba web stranicu te povezane proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, Radio M zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup radiom.ba web stranici bez prethodne najave.